Disztributív számnevek (északi manysi)

Dupl(DN)(N): A tőszámnév reduplikációja csakis főnévi alaptag esetén.

Suf(DN)(V): A tőszámnévhez csakis igei alaptag esetén speciális szuffixum(ok) társul(nak).


(1) miša xurǝm wās al-ǝs.
Misa három kacsa öl-pst.3sg
’Misa három kacsát ejtett el.’ (S. D.)

(2) miša ōs saša xūrǝm- xurǝm wās al-s-yγ.
Misa és Szása három- három kacsa öl-pst-3du
’Misa és Szása három-három kacsát ejtett el.’ (S. D.)

(3) miša ōs saša xūrǝm wās-nǝl al-s-yγ.
Misa és Szása három kacsa-abl öl-pst-3du
’Misa és Szása fejenként három kacsát ejtett el.’ (S. D.)

(4) akan-ǝt at-e-tǝl akw χusap-ǝl pune-wew.
baba-pl öt-3sg-ins egy doboz-ins rak-pass.1pl
’A babákat ötösével rakjuk a dobozba.’ (S. D.)


Az északi manysiban főnévi alaptag esetén kétféle szerkezet ismeretes. A számnév disztributív volta vagy reduplikációval jelölt (1)–(2), vagy a főnévi alaptagon ablatívusz jelenik meg (3), ekkor azonban a számnév változatlan marad. Igei alaptag esetén a számnév birtokos személyragot és instrumentáliszi végződést kap (Riese 2001: 37)(4).

Author: 

Németh Szilvia