Dezideratív mondatszerkezetek (északi manysi)

ImplInf: A szándékolt cselekményt kifejező elem az ’akar’ jelentésű igét kiegészítő infinitívusz.


(1) am lapka-n min-uŋkwe taŋχ-ēγ-um.
én bolt-lat megy-inf akar-prs-1sg
’Boltba akarok menni.’ (S. D.)

(2) akwmatērtn χottaľ min-ne nomt-n joxtu-we-s.
egyszercsak valahova megy-ptc.prs gondolat/vágy-lat jön-pass.3sg-pst
’Egyszercsak mehetnéke támadt.’ (Kálmán 1976: 75)


Az északi manysi dezideratív szerkezetben egy akarást jelentő ige és egy infinitivusz vesz részt (1). Létezik egy másik konstrukció is (2): egy olyan passzív szerkezet, melynek ágense egy ’gondolat, vágy’ jelentésű főnév (a példában szereplő latívusz ez esetben ágensjelölő). A szerkezet besorolható az ExplN paraméterértékbe, azonban archaikus és stilisztikai volta miatt (csupán mesékben jelenik meg) tipológiai jegyként nem vesszük föl.

Author: 

Németh Szilvia