Célhatározói mondattag igealakja (északi manysi)

PurpVBal: A célhatározói mondattag minden esetben alapalakú igét tartalmaz.

PurpVDrk: A célhatározói mondattag minden esetben ugyanolyan megformáltságú speciális igealakot tartalmaz, függetlenül az ige jellegétől vagy attól, hogy a fő predikátum alanya azonos-e a célhatározói mondattag alanyával.


(1) miša ūs-n mina-s, kaŋk-e jot χontχat-ne maγǝs.
Misa város-lat megy-pst.3sg báty-3sg -val találkozik-ptcp.prs miatt
’Misa a városba megy, hogy találkozzon a bátyjával.’ (S. D.)

(2) miša ūs-n min-as, tot at xūrit-ane-te maγǝs.
Misa város-lat megy-pst.3sg ott haj alakít-ptcp.prs-3sg miatt
’Misa a városba megy, hogy levágják a haját.’ (S. D.)


(3) miša ūs-n ta urǝl mina-s, tot kaŋk-e jot χontχati.
Misa város-lat az képpen megy-pst.3sg ott báty-3sg -val találkozik.prs.3sg
’Misa a városba megy, hogy találkozzon a bátyjával.’ (S. D.)


Az északi manysi elsődlegesen particípiumos szerkezettel (1)(2) fejezi ki a célhatározást. Ismeretes azonban másik szerkezet is, melyben utalószó és két finit igealak szerepel (3)(Rombandeeva 1979). A szerkezetetek használatát nem korlátozza sem a két predikátum eltérő alanya, sem az ige jellege.

Author: 

Németh Szilvia