Célhatározói mondat jelölője (északi manysi)

PurpV2: a célhatározást a célhatározói mondattagban igéből képzett szóalak jelöli.

PurpWV1: a célhatározást a főeseményt tartalmazó mondatban megjelenő önálló szó (utalószó) jelöli.


(1) miša ūs-n mina-s, kaŋk-e jot χontχat-ne maγǝs.
Misa város-lat megy-pst.3sg báty-3sg -val találkozik-ptcp.prs miatt
’Misa a városba megy, hogy találkozzon a bátyjával.’ (S. D.)


(2) miša ūs-n ta urǝl mina-s, tot kaŋk-e jot χontχati.
Misa város-lat az képpen megy-pst.3sg ott báty-3sg -val találkozik.prs.3sg
’Misa a városba megy, hogy találkozzon a bátyjával.’ (S. D.)Az északi manysi elsődlegesen particípiumos szerkezettel (1) fejezi ki a célhatározást (Rombandeeva 1979). Ismeretes azonban másik szerkezet is, melyben utalószó és két finit igealak szerepel (2).

Author: 

Németh Szilvia