Birtoktulajdonító mondat szerkezete (északi manysi)

PsrPrd=Adn: A birtoktulajdonító mondat szerkezete megegyezik az adnominális birtoklás szerkezet felépítésével.


(1) ti χum kasaj-e.
ez férfi kés-3sg
’Ez a kés a férfié.’ (S.D.)


(2) ti χum kasaj-e.
ez férfi kés-3sg
’Ez a férfi kése.’ (S.D.)


(3) χum āmp ōńśi.
férfi kutya habeo.prs.3sg
’A férfinek van egy kutyája.’ (S.D.)


Az északi manysiban a birtoktulajdonító (1) és az adnomilális birtoklás (2) szerkezete megegyezik egymással. A birtoktulajdonítás és a habitív (3) konstrukció azonban különbözik egymástól mind az állítmány megformáltsága, mind a birtok szempontjából. Előbbi esetben a birtoklást kopula fejezi ki, mely csak a jelentől eltérő időkben és nem állító módban jelenik meg (Riese 2001). Jelentő módban és jelen időben zéró kopulát találni. A birtok (az adnominatívval megegyezően) birtokos személyjelet vesz föl (Riese 2001).

Author: 

Németh Szilvia