Birtokos szórend (északi manysi)

GenPoss:  A birtokos – akár főnév, akár névmás – megelőzi a birtokot.


(1) āťa-m ťēnt
apa-1sg sapka
’apám sapkája’ (S. D.)


(2) āťa-m ťēnt-e
apa-1sg sapka-3sg
’apám sapkája’ (S. D.)


(3) tuw ťēnt-e
ő sapka-3sg
’az ő sapkája’ (S. D.)


Az északi manysiban két módszer is szolgál a birtokviszony kifejezésére: a puszta egymás mellé helyezés (1), valamint a birtok birtokos személyraggal való ellátása (2). Mindkét szerkezettípus esetén (főnévi és névmási birtokos mellett is) a birtokos megelőzi a birtokot (Rombandeeva 1979).

Author: 

Németh Szilvia