Birtokos kifejezés szerkezete névmási birtokos esetén (északi manysi)

Juxta: A személyes névmás alapalakjával kifejezett birtokos és a birtok puszta egymás mellé helyezése.

PossSuff: Szuffixum a birtokon; névmás egyetlen grammatikai személyben sem lép fel.

PrsPPossSuff: A személyes névmás alapalakja + szuffixum a birtokon.


(1) taw witujsow ťēnt
ő hódbőr sapka
’az ő hódbőr sapkája’ (S. D.)

(2) taw witujsow ťēnt-e
ő hódbőr sapka-3sg
’az ő hódbőr sapkája’ (S. D.)

(1) witujsow ťēnt-e
hódbőr sapka-3sg
’az ő hódbőr sapkája’ (S. D.)


Az északi manysi a birtoklást puszta egymásmellé helyezéssel (1) vagy birtokos személyraggal (2) fejezi ki. Az utóbbi szerkezettípusban elhagyható a személyes névmás (3) (Riese 2001).

Author: 

Németh Szilvia