Birtokos kifejezés szerkezete főneveknél (északi manysi)

Juxta: Birtokos és birtok puszta egymás mellé helyezése.

PossSuff: Szuffixum a birtokon.


(1) āťa-m witujsow ťēnt
apa-1sg hódbőr sapka
’apám hódbőr sapkája’ (S. D.)

(2) āťa-m witujsow ťēnt-e
apa-1sg hódbőr sapka-3sg
’apám hódbőr sapkája’ (S. D.)

Az északi manysiban a birtokos kifejezés két fajtája ismert. Létezik a puszta egymás mellé helyezés (1), de a birtokon megjelenhet birtokos személyjel (2) is, mely a birtokos számát és személyét, valamint a birtok számát is mutatja (Rombandeeva 1973: 64).

Author: 

Németh Szilvia