Az adpozíciós szintagma belső viszonyai (északi manysi)

Adp=NNonGov: Az adpozíciók nem igei jellegűek, kiegészítésük alapalakban, ragozatlanul jelenik meg mellettük.


(1) saša jot-e
Szása val-3sg
’Szásával’ (S.D.)


(2) taw jot-e
ő val-3sg
’vele’ (S.D.)


(3) saša māγs-e
Szása érte-3sg
’Szásáért’ (S.D.)


(4) taw māγs-e
ő érte-3sg
’érte’ (S.D.)


Az északi manysi névutók mindig alapalakú kiegészítővel jelentkeznek (1), (3). Ez a manysiban akkor válik egyértelművé, ha személyes névmási szintagmákkal állítjuk őket párhuzamba, a nyelvben ugyanis az akkuzatívusz csak személyes névmásokon jelölt. A (2), (4) példában megfigyelhető, hogy nincs szó tárgyesetről.

Author: 

Németh Szilvia