Alárendelt alapszórend (S, V, O) (északi manysi)

SOV: A nyelvben az alárendelt alapszórend  agens – patiens – ige.


(1) jula lāw-әs, Peter nēpak χańśi.
Juli beszél-pst.3sg Péter könyv ír.prs.3sg
Juli azt mondta, hogy Péter könyvet ír. (T. M.)

Az északi manysiban az alárendelt mondat alapszórendje megegyezik az önálló mondatéval. A szórend azonban nem rigid, az információszerkezettől függően a szórend megváltozhat (Rombandeeva 1979).

Author: 

Németh Szilvia