Agens kifejezése (északi manysi)

NPPnonobl: A nyelvben az agenst egy főnév vagy önálló névmás kitételével lehetséges, de nem kötelező jelezni.

Agr: A nyelvben az agensre utal az ige morfoszintaktikai egyeztetése.


(1) āmp sāli kinsi.

kutya rén keresi.prs.3sg

’A kutya keresi a rénszarvast.’ (S. D.)


(2) taw taj kinsi-te.

ő az.acc keres- prs.obj.3sg

’Ő azt keresi.’ (S. D.)


(3) taj kinsi-te.

az.acc keres-prs.obj.3sg

’[Ő] azt keresi.’ (S. D.)


Az északi manysiban az ige főnevek (1) és névmások (2) mellett is jelöli az ágenst. Az ágenst jelölő névszói összetevő elhagyható, ha azonosítható a cselekvő (3), vagyis a manysi pro-drop nyelv (Riese 2001).

Author: 

Németh Szilvia