Források

 • Kálmán, Béla. 1986 Über das obugrische Verb ’habeo’. Finnisch-Ugrische Mitteilungen

  10. 165–170.

 • Kálmán, Béla. 1976b Wogulische Texte mit einem Glossar.

  Akadémiai Kiadó. Budapest

 • Karjalainen, Kustaa Fredrik, Vértes, Edit. 1964 Grammatikalische Aufzeichnungen aus ostjakischen Mundarten.

  Mémoires de la Société Finno-Ougrienne 128. Helsinki: Suomalais-ugrilainen Seura

 • Kenesei, István, Vago, Robert, Fenyvesi, Anna. 1998 Hungarian.

  London: Routledge

 • Keresztes, László. 1998 Mansi. Abondolo, Daniel (ed.) The Uralic Languages

  London – New York: Routledge. 387–427.

 • Keszler, Borbála. 2000a A szóképzés. Keszler, Borbála (ed.) Magyar grammatika

  Budapest: Tankönyvkiadó. 307–320.

 • Keszler, Borbála. 2000b A határozók. Keszler, Borbála (ed.) Magyar grammatika

  Budapest: Tankönyvkiadó. 423–443.

 • Kiefer, Ferenc. 2003 A ragozás. É. Kiss, Katalin, Kiefer, Ferenc, Siptár, Péter (eds.) Új magyar nyelvtan

  3. kiadás. Budapest: Osiris Kiadó 189–223.

 • Kiefer, Ferenc. 2007 Jelentéselmélet.

  Budapest: Corvina Kiadó

 • Kiefer, Ferenc, Gyuris, Beáta. 2006 Szemantika. Kiefer, Ferenc (ed.) Magyar nyelv

  Budapest: Akadémiai Kiadó. 175–221.

 • Komlósy, András. 1992 Régensek és vonzatok. Kiefer, Ferenc (ed.) Strukturális magyar nyelvtan. I. Mondattan

  Budapest: Akadémiai Kiadó. 299–527.

 • König, Ekkehard, Siemund, Peter , Töpper, Stephan. 2013 Intensifiers and Reflexive Pronouns. Dryer, Matthew S., Haspelmath, Martin (eds.) The World Atlas of Language Structures Online

  Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology. URL (Accessed on 2014-03-07.)

 • Koptjevskaja-Tamm, Maria. 2013 Action Nominal Constructions. Dryer, Matthew S., Haspelmath, Martin (eds.) The World Atlas of Language Structures Online

  Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology. URL (Accessed on 2014-08-13.)

 • Korompay, Klára. 2003a Helyesírás-történet. Ómagyar kor. Kiss, Jenő, Pusztai, Ferenc Magyar nyelvtörténet

  Budapest: Osiris Kiadó. 281–300.

 • Korompay, Klára. 2003b Helyesírás-történet. Újmagyar kor. Kiss, Jenő, Pusztai, Ferenc Magyar nyelvtörténet

  Budapest: Osiris Kiadó. 697–709.

 • Koškareva = Кошкарёва, Наталья Борисовна, Pesikova = Песикова, Аграфена Семеновна. 2006 Детские сказки варъёганских ханты.

  Ханты-Мансийск: Полиграфист

 • KSH. 2011 Népszámlálás 2011.

  URL (Accessed on 2014-12-17.)

 • Kugler, Nóra. 2000a Az igeragozás. Keszler, Borbála (ed.) Magyar grammatika

  Budapest: Tankönyvkiadó. 104–126.

 • Kugler, Nóra. 2000b A névelő. Keszler, Borbála (ed.) Magyar grammatika

  Budapest: Tankönyvkiadó. 282–288.

 • Kugler, Nóra. 2000c A mondattan általános kérdései. Keszler, Borbála (ed.) Magyar grammatika

  Budapest: Tankönyvkiadó. 369–393.

 • Kugler, Nóra. 2000d A tagadószó. Keszler, Borbála (ed.) Magyar grammatika

  Budapest: Tankönyvkiadó. 289–291.

 • Kugler, Nóra. 2012 Az evidencialitás jelölői a magyarban, különös tekintettel az inferenciális evidenciatípusra.

  Budapest. URL (Accessed on 2014-05-10.)

 • Kugler, Nóra, Laczkó, Krisztina. 2000 A névmások. Keszler, Borbála (ed.) Magyar grammatika

  Budapest: Tankönyvkiadó. 152–174.

 • Kulonen, Ulla-Maija. 1989 The passive in Ob-Ugrian.

  Mémoires de la Société Finno-Ougrienne 203. Helsinki: Suomalais-Ugrilainen Seura

 • Comrie, Bernard, Kuteva, Tania. 2013 Relativization on Subjects. Dryer, Matthew S., Haspelmath, Martin (eds.) The World Atlas of Language Structures Online

  Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology. URL (Accessed on 2014-01-05.)

 • Comrie, Bernard, Kuteva, Tania. 2013 Relativization on Obliques. Dryer, Matthew S., Haspelmath, Martin (eds.) The World Atlas of Language Structures Online

  Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology. URL (Accessed on 2014-01-05.)

 • Kugler, Nóra, Laczkó, Krisztina. 2000 A névmások. Keszler, Borbála (ed.) Magyar grammatika

  Budapest: Tankönyvkiadó. 152–174.

 • Ladányi, Mária. 2008 Van-e genitívusz a magyarban?. Bereczki, András, Csepregi, Márta, Klima, László (eds.) Ünnepi írások Havas Ferenc tiszteletére

  Uralisztikai Tanulmányok 18. Budapest: ELTE BTK Finnugor Tanszék - Numi-Tórem Finnugor Alapítvány. 522–534. URL (Accessed on 2015-09-10.)

 • van der Auwera, Johan, Lejeune, Ludo, Pappuswamy, Umarani, Goussev, Valentin. 2013 The Morphological Imperative. Dryer, Matthew S., Haspelmath, Martin (eds.) The World Atlas of Language Structures Online

  Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology. URL (Accessed on 2014-01-05.)

 • van der Auwera, Johan, Lejeune, Ludo, Goussev, Valentin. 2013 The Prohibitive. Dryer, Matthew S., Haspelmath, Martin (eds.) The World Atlas of Language Structures Online

  Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology. URL (Accessed on 2014-03-07.)

 • Lengyel, Klára. 2000a A melléknév. Keszler, Borbála (ed.) Magyar grammatika

  Budapest: Tankönyvkiadó. 142–151.

 • Lengyel, Klára. 2000b A segédigék és származékaik. Keszler, Borbála (ed.) Magyar grammatika

  Budapest: Tankönyvkiadó. 252–258.

 • Lengyel, Klára. 2000c Az állítmány. Keszler, Borbála (ed.) Magyar grammatika

  Budapest: Tankönyvkiadó. 394–404.

 • Lengyel, Klára. 2000d Az ige. Keszler, Borbála (ed.) Magyar grammatika

  Budapest: Tankönyvkiadó. 81–94.

 • Lengyel, Klára. 2000e Az igenevek. Keszler, Borbála (ed.) Magyar grammatika

  Budapest: Tankönyvkiadó. 223–245.

 • Lewis, Paul M., Simons, Gary F., Fennig, Charles D. (eds.). 2015 Ethnologue: Languages of the World.

  Dallas, Texas: SIL International. URL (Accessed on 2015-09-10.)

 • Ludmila Kajukova. L. N. K. anyanyelvi adatközlő.


 • Marina Longortova. M. L. anyanyelvi adatközlő.


 • Marina Maximovna Szardakova. M. M. S. anyanyelvi adatközlő.


 • Maslova, Elena, Nedjalkov, Vladimir P.. 2013 Reciprocal Constructions. Dryer, Matthew S., Haspelmath, Martin (eds.) The World Atlas of Language Structures Online

  Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology. URL (Accessed on 2014-03-10.)

 • Miestamo, Matti. 2013 Subtypes of Asymmetric Standard Negation. Dryer, Matthew S., Haspelmath, Martin (eds.) The World Atlas of Language Structures Online

  Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology. URL (Accessed on 2014-03-10.)

 • Miestamo, Matti. 2013 Symmetric and Asymmetric Standard Negation. Dryer, Matthew S., Haspelmath, Martin (eds.) The World Atlas of Language Structures Online

  Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology. URL (Accessed on 2014-03-10.)

 • Daniel, Michael, Moravcsik, Edith. 2013 The Associative Plural. Dryer, Matthew S., Haspelmath, Martin (eds.) The World Atlas of Language Structures Online

  Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology. URL (Accessed on 2014-02-25.)

 • Maslova, Elena, Nedjalkov, Vladimir P.. 2013 Reciprocal Constructions. Dryer, Matthew S., Haspelmath, Martin (eds.) The World Atlas of Language Structures Online

  Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology. URL (Accessed on 2014-03-10.)

 • Nichols, Johanna, Bickel, Balthasar. 2013 Locus of Marking in Possessive Noun Phrases. Dryer, Matthew S., Haspelmath, Martin (eds.) The World Atlas of Language Structures Online

  Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology. URL (Accessed on 2014-03-07.)

 • Bickel, Balthasar, Nichols, Johanna. 2013 Obligatory Possessive Inflection. Dryer, Matthew S., Haspelmath, Martin (eds.) The World Atlas of Language Structures Online

  Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology. URL (Accessed on 2014-03-07.)

 • Nichols, Johanna, Bickel, Balthasar . 2013 Possessive Classification. Dryer, Matthew S., Haspelmath, Martin (eds.) The World Atlas of Language Structures Online

  Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology. URL (Accessed on 2014-01-05.)

 • Bickel, Balthasar, Nichols, Johanna. 2013 Fusion of Selected Inflectional Formatives. Dryer, Matthew S., Haspelmath, Martin (eds.) The World Atlas of Language Structures Online

  Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology. URL (Accessed on 2014-03-07.)

 • Bickel, Balthasar, Nichols, Johanna. 2013 Exponence of Selected Inflectional Formatives. Dryer, Matthew S., Haspelmath, Martin (eds.) The World Atlas of Language Structures Online

  Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology. URL (Accessed on 2014-03-07.)

 • Bickel, Balthasar, Nichols, Johanna. 2013 Inflectional Synthesis of the Verb. Dryer, Matthew S., Haspelmath, Martin (eds.) The World Atlas of Language Structures Online

  Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology. URL (Accessed on 2014-01-05.)

 • Nichols, Johanna, Bickel, Balthasar. 2013 Locus of Marking in the Clause. Dryer, Matthew S., Haspelmath, Martin (eds.) The World Atlas of Language Structures Online

  Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology. URL (Accessed on 2014-01-05.)

 • Nikolaeva, Irina. 1999a Ostyak.

  Languages of the World/Materials 305. Muenchen–Newcastle: Lincom Europa

 • Nikolaeva, Irina. 1999b The semantics of Northern Khanty evidentials. Journal de la Société Finno-Ougrienne

  88: 131–159.

 • Nikolaeva, Irina. 1999c Object Agreement, Grammatical Relations, and Information Structure. Studies in Language

  23: 341–386.

 • Nikolaeva, Irina. 2001 Secondary Topic as a relation in Information Structure. Linguistics

  39: 1–49.

 • Dalrymple, Mary, Nikolaeva, Irina. 2011 Objects and information structure.

  Cambridge: Cambridge University Press

 • Onina = Onyina, Szofia. 2009 Szinjai hanti társalgási szótár (nyelvtani vázlattal és szójegyzékkel).

  Budapesti Finnugor Füzetek 20. Budapest: ELTE Finnugor Tanszék

 • Onina = Onyina, Szofia. 2011 Szinjai hanti szövegek.

  Budapesti Finnugor Füzetek 21. Budapest: ELTE Finnugor Tanszék

 • van der Auwera, Johan, Lejeune, Ludo, Pappuswamy, Umarani, Goussev, Valentin. 2013 The Morphological Imperative. Dryer, Matthew S., Haspelmath, Martin (eds.) The World Atlas of Language Structures Online

  Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology. URL (Accessed on 2014-01-05.)

 • Pelyvás, Péter. 2013 "Nekem most el kell menjek..." A kell és az angol must segédige konceptuális és grammatikai struktúrájáról. Kugler, Nóra, Laczkó, Krisztina, Tátrai, Szilárd (eds.) A megismerés és az értelmezés konstrukciói. Tanulmányok Tolcsvai Nagy Gábor tiszteletére

  Budapest: Tinta Könyvkiadó. 186–203.

 • Pesikova = Песикова, Аграфена Семеновна. 2003a Хантыйский язык. Учебник для 3 класса (сургутский диалект).

  Санкт-Петербург: Просвещение

 • Pesikova = Песикова, Аграфена Семеновна. 2003b Хантыйский язык. Учебник для 4 класса (сургутский диалект).

  Санкт-Петербург: Просвещение

 • Pesikova = Песикова, Аграфена Семеновна, Pokačeva = Покачева, Елена Романовна. 2006 Русско-хантыйский разговорник (сургутский диалект).

  Ханты-Мансийск: Полиграфист

 • Koškareva = Кошкарёва, Наталья Борисовна, Pesikova = Песикова, Аграфена Семеновна. 2006 Детские сказки варъёганских ханты.

  Ханты-Мансийск: Полиграфист

 • Pesikova = Песикова, Аграфена Семеновна, Ermakova = Ермакова, Р. И., Smirnova = Смирнова, Ф. И.. 1996 Хантыйский язык. Учебник и книга для чтения для 2 класса (сургутский диалект).

  Санкт-Петербург: Просвещение

 • Pesikova = Песикова, Аграфена Семеновна, Pokačeva = Покачева, Елена Романовна. 2006 Русско-хантыйский разговорник (сургутский диалект).

  Ханты-Мансийск: Полиграфист

 • Polinsky, Maria. 2013 Antipassive Constructions. Dryer, Matthew S., Haspelmath, Martin (eds.) The World Atlas of Language Structures Online

  Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology. URL (Accessed on 2014-03-10.)

 • Polinsky, Maria. 2013 Applicative Constructions. Dryer, Matthew S., Haspelmath, Martin (eds.) The World Atlas of Language Structures Online

  Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology. URL (Accessed on 2014-03-10.)

 • Popova = Попова, Светлана Алексеевна. 2001 Тагт ос сакв махум потраныл-мойтаныл. Выпуск 1. Расскаыы-сказки народа сосьвы/сыгвы.

  Томск: Иыдательство Томского Университета

 • Rédei, Károly. 1965 Northern Ostyak Chrestomathy.

  Bloomington: Indiana University

 • Rédei, Károly (ed.). 1991 UEW = Uralisches Etymologisches Wörterbuch 1–3..

  Budapest–Wiesbaden

 • Riese, Timothy. 1984 The conditional sentence in the Ugrian, Permian and Volgaic languages.

  Studia Uralica 3. Wien

 • Riese, Timothy. 2001 Vogul.

  Languages of the World/Materials 158. München: Lincom Europa

 • Rombandeeva = Ромбандеева Евдокия Ивановна, Vahrusheva = Вахрушева, Матрена Панкратьевна. 1984 Мансийский язык.

  Ленинград: Просвещение Ленинградское отделение

 • Rombandeeva = Ромбандеева Евдокия Ивановна. 2006 Графика, орфография и пунктуация мансийского.

  Ханты-Мансийск: Правительство Ханты-Мансийского Автономного Округа -
  Югры, Департамент Образования и Науки, Департамент по Вопросам
  Малочисленных Народов Севера, Обско-Угорский Институт Прикладных
  Исследований и Разработок

 • Rombandeeva = Ромбандеева Евдокия Ивановна. 1973 Мансийский (вогульский) язык.

  Москва: Издательство наука

 • Rombandeeva = Ромбандеева Евдокия Ивановна. 1976 Мансийский язык. Основы финно-угорского языкознания. Марийский, пермский и угорские языки

  Москва: Наукa. 229–239. URL (Accessed on 2013-12-02.)

 • Rombandeeva = Ромбандеева Евдокия Ивановна. 1979 Синтаксис мансийского (вогульского) языка.

  Москва: Издательство наука

 • Rubino, Carl. 2013 Reduplication. Dryer, Matthew S., Haspelmath, Martin (eds.) The World Atlas of Language Structures Online

  Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology. URL (Accessed on 2014-03-07.)

 • Ruttkay-Miklián, Eszter. 2009 Szinjai hanti mesék. Nyelvtudományi Közlemények

  106: 186–209.

 • Ruttkay-Miklián, Eszter. 2011 A szinjai hantikról. Ruttkay-Miklián Eszter Hanti módon. Szinjai hanti néprajzi és nyelvi gyűjtemény

  URL (Accessed on 2015-05-28.)

 • Salo, Merja. 2011 Meteorological verbs in Uralic languages – are there any impersonal structures to be found. Malchukov, Andrej, Siewierska, Anna (eds.) Impersonal constructions. A cross-linguistic perspective

  Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins Publishing Company. 395–438.

 • Sárosi, Zsófia. 2003 Morfématörténet. Ősmagyar kor. Kiss, Jenő, Pusztai, Ferenc (eds.) Magyar nyelvtörténet

  Budapest: Osiris Kiadó. 129–172.

 • König, Ekkehard, Siemund, Peter , Töpper, Stephan. 2013 Intensifiers and Reflexive Pronouns. Dryer, Matthew S., Haspelmath, Martin (eds.) The World Atlas of Language Structures Online

  Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology. URL (Accessed on 2014-03-07.)

 • Siewierska, Anna. 2013 Verbal Person Marking. Dryer, Matthew S., Haspelmath, Martin (eds.) The World Atlas of Language Structures Online

  Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology. URL (Accessed on 2014-01-05.)

 • Siewierska, Anna. 2013 Gender Distinctions in Independent Personal Pronouns. Dryer, Matthew S., Haspelmath, Martin (eds.) The World Atlas of Language Structures Online

  Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology. URL (Accessed on 2014-02-14.)

 • Siewierska, Anna. 2013 Order of Person Markers on the Verb . Dryer, Matthew S., Haspelmath, Martin (eds.) The World Atlas of Language Structures Online

  Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology. URL (Accessed on 2014-01-05.)

 • Siewierska, Anna. 2013 Passive Constructions. Dryer, Matthew S., Haspelmath, Martin (eds.) The World Atlas of Language Structures Online

  Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology. URL (Accessed on 2014-03-10.)

 • Lewis, Paul M., Simons, Gary F., Fennig, Charles D. (eds.). 2015 Ethnologue: Languages of the World.

  Dallas, Texas: SIL International. URL (Accessed on 2015-09-10.)

 • Sipőcz, Katalin. 2012a Urban Mansis in the 2000s.

  URL (Accessed on 2015-09-10.)

 • Sipőcz, Katalin. 2012b Ditransitive constructions in Northern Mansi.

  URL (Accessed on 2015-09-10.)

 • Sipőcz, Katalin. 2012c Ditranzitív igék és ditranzitív szerkezetek a manysiban. Fancsaly, Éva, B. Székely, Gábor (eds.) Obi-ugor és szamojéd kutatások, magyar őstörténet. Hajdú Péter és Schmidt Éva emlékkonferencia 2012

  Pécs: Pécsi Tudományegyetem. 212–222. URL (Accessed on 2015-09-10.)

 • Sipőcz, Katalin. 1999 Szórendi kérdések a vogulban. Bakró-Nagy Marianne, Molnár Zoltán, Salánki Zsuzsa, Sipos Mária Ugor Műhely

  151–164. Budapest: MTA Nyelvtudomány Intézet

 • Sipőcz, Katalin. 2015 A ditranzitív szerkezetek tárgyjelölése a manysi nyelvjárásokban. É. Kiss, Katalin, Hegedűs, Attila, Pintér, Lilla (eds.) Nyelvelmélet és dialektológia 3

  Piliscsaba: Elméleti Nyelvészeti Tanszék, Magyar Nyelvészeti Tanszék: 234–245

 • Sipőcz, Katalin. 2014 A manysi evidenciálisról. Maticsák, Sándor, Keresztes, László Folia Uralica Debreceniensia

  21: 121–140 URL (Accessed on 2016-06-22.)

 • Bíró, Bernadett, Sipőcz, Katalin. 2006 Manysiul ma?. Nyelvtudomány II. Új folyam

  XLIII: 21–35. URL (Accessed on 2015-09-10.)

 • Sipos, Mária. 2014 Az orosz feltételes kötőszó átvételének következményei az északi hantiban. Folia Uralica Debreceniensia

  21: 115–128.

 • Sipos, Mária. 2013 Északi hanti: nyelvjárási kontinuum vagy nyelvjáráscsoportok?. Folia Uralica Debreceniensia

  20: 251–258.

 • Skribnik = Скрибник, Елена Константиновна, Afanaseva = Афанасьева, Клавдия Васильевна. 2007 Практический курс мансийского языка.

  Ханты-Мансийск: Полиграфист

 • Skribnik, Elena, Janda, Gwen. 2012 Northern Mansi Miratives.

  URL (Accessed on 2015-09-10.)

 • Skribnik, Elena. 2001 Pragmatic structuring in Northern Mansi. Congressus Nonus Internationalis Fenno-Ugristarum 7.

  Tartu: 222–239.

 • Pesikova = Песикова, Аграфена Семеновна, Ermakova = Ермакова, Р. И., Smirnova = Смирнова, Ф. И.. 1996 Хантыйский язык. Учебник и книга для чтения для 2 класса (сургутский диалект).

  Санкт-Петербург: Просвещение

 • Comrie, Bernard, Smith, Norval. 1977 Linguistic descriptive studies: questionnaire. Lingua

  42: 1-72. URL (Accessed on 2013-09-11.)

 • Sofia Onina. S. O. anyanyelvi adatközlő.


 • Solovar = Соловар, Валентина Николаевна. 2009 Парадигма простого редложения в хантыйском языке (на материале казымского диалекта).

  Йошкар-Ола: Издательство Любава

 • Solovar = Соловар, Валентина Николаевна. 2010 Синтаксис обско-угорских языков. Методическое пособие для учителя.

  Ханты-Мансийск: ИИЦ ЮГУ

 • Song, Jae Jung. 2013 Periphrastic Causative Constructions. Dryer, Matthew S., Haspelmath, Martin (eds.) The World Atlas of Language Structures Online

  Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology. URL (Accessed on 2014-01-05.)

 • Song, Jae Jung. 2013 Nonperiphrastic Causative Constructions. Dryer, Matthew S., Haspelmath, Martin (eds.) The World Atlas of Language Structures Online

  Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology. URL (Accessed on 2014-01-05.)

 • Stassen, Leon. 2013 Predicative Possession. Dryer, Matthew S., Haspelmath, Martin (eds.) The World Atlas of Language Structures Online

  Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology. URL (Accessed on 2014-03-10.)

 • Stassen, Leon. 2013 Predicative Adjectives. Dryer, Matthew S., Haspelmath, Martin (eds.) The World Atlas of Language Structures Online

  Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology. URL (Accessed on 2014-01-05.)

 • Stassen, Leon. 2013 Nominal and Locational Predication. Dryer, Matthew S., Haspelmath, Martin (eds.) The World Atlas of Language Structures Online

  Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology. URL (Accessed on 2014-01-05.)

 • Stassen, Leon. 2013 Comparative Constructions. Dryer, Matthew S., Haspelmath, Martin (eds.) The World Atlas of Language Structures Online

  Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology. URL (Accessed on 2014-03-07.)

 • Stassen, Leon. 2013 Noun Phrase Conjunction. Dryer, Matthew S., Haspelmath, Martin (eds.) The World Atlas of Language Structures Online

  Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology. URL (Accessed on 2014-08-13.)

 • Steinitz, Wolfgang. 1991 DEWOS = Dialektologisches und etymologisches Wörterbuch der ostjakischen Sprache. (Lieferung 1-15).

  Berlin: Akademie-Verlag

 • Stolz, Thomas, Stroh, Cornelia, Urdze, Aina. 2013 Comitatives and Instrumentals. Dryer, Matthew S., Haspelmath, Martin (eds.) The World Atlas of Language Structures Online

  Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology. URL (Accessed on 2014-03-07.)

 • Stolz, Thomas, Veselinova, Ljuba N.. 2013 Ordinal Numerals. Dryer, Matthew S., Haspelmath, Martin (eds.) The World Atlas of Language Structures Online

  Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology. URL (Accessed on 2014-03-07.)

 • Stolz, Thomas, Stroh, Cornelia, Urdze, Aina. 2013 Comitatives and Instrumentals. Dryer, Matthew S., Haspelmath, Martin (eds.) The World Atlas of Language Structures Online

  Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology. URL (Accessed on 2014-03-07.)

 • Svetlana Dinislamova. S. D. anyanyelvi adatközlő.


 • Sz. Kispál, Magdolna. 1966 A vogul igenév mondattana.

  Budapest: Akadémiai Kiadó

 • Sz. Kispál, Magdolna, F. Mészáros, Henrietta. 1980 Északi osztják kresztomátia.

  Budapest: Tankönyvkiadó

 • Székely, Gábor. 1994 Az obi-ugor összehasonlító szintaxis kérdései.

  Kandidátusi értekezés

 • Tamara Meerova. T. M. anyanyelvi adatközlő.


 • Tolcsvai Nagy, Gábor. 2012 Az alany funkcionális értelmezéséhez. Tolcsvai Nagy, Gábor, Tátrai, Szilárd (eds.) Konstrukció és jelentés. Tanulmányok a magyar nyelv funkcionális kognitív leírására

  Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem. 103–122.

 • Tolcsvai Nagy, Gábor. 2013 Bevezetés a kognitív nyelvészetbe.

  Budapest: Osiris Kiadó

 • König, Ekkehard, Siemund, Peter , Töpper, Stephan. 2013 Intensifiers and Reflexive Pronouns. Dryer, Matthew S., Haspelmath, Martin (eds.) The World Atlas of Language Structures Online

  Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology. URL (Accessed on 2014-03-07.)

 • Stolz, Thomas, Stroh, Cornelia, Urdze, Aina. 2013 Comitatives and Instrumentals. Dryer, Matthew S., Haspelmath, Martin (eds.) The World Atlas of Language Structures Online

  Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology. URL (Accessed on 2014-03-07.)

 • Kenesei, István, Vago, Robert, Fenyvesi, Anna. 1998 Hungarian.

  London: Routledge

 • Rombandeeva = Ромбандеева Евдокия Ивановна, Vahrusheva = Вахрушева, Матрена Панкратьевна. 1984 Мансийский язык.

  Ленинград: Просвещение Ленинградское отделение

 • van der Auwera, Johan, Ammann, Andreas. 2013 Epistemic Possibility. Dryer, Matthew S., Haspelmath, Martin (eds.) The World Atlas of Language Structures Online

  Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology. URL (Accessed on 2014-02-06.)

 • van der Auwera, Johan, Ammann, Andreas. 2013 Overlap between Situational and Epistemic Modal Marking. Dryer, Matthew S., Haspelmath, Martin (eds.) The World Atlas of Language Structures Online

  Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology. URL (Accessed on 2014-02-06.)

 • van der Auwera, Johan, Lejeune, Ludo, Pappuswamy, Umarani, Goussev, Valentin. 2013 The Morphological Imperative. Dryer, Matthew S., Haspelmath, Martin (eds.) The World Atlas of Language Structures Online

  Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology. URL (Accessed on 2014-01-05.)

 • van der Auwera, Johan, Lejeune, Ludo, Goussev, Valentin. 2013 The Prohibitive. Dryer, Matthew S., Haspelmath, Martin (eds.) The World Atlas of Language Structures Online

  Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology. URL (Accessed on 2014-03-07.)

 • Dobrushina, Nina, van der Auwera, Johan, Goussev, Valentin. 2013 The Optative. Dryer, Matthew S., Haspelmath, Martin (eds.) The World Atlas of Language Structures Online

  Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology. URL (Accessed on 2014-02-06.)

 • van der Auwera, Johan, Ammann, Andreas. 2013 Situational Possibility. Dryer, Matthew S., Haspelmath, Martin (eds.) The World Atlas of Language Structures Online

  Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology. URL (Accessed on 2014-02-06.)

 • Dahl, Östen, Velupillai, Viveka. 2013 The Past Tense. Dryer, Matthew S., Haspelmath, Martin (eds.) The World Atlas of Language Structures Online

  Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology. URL (Accessed on 2014-02-13.)

 • Dahl, Östen, Velupillai, Viveka. 2013 The Future Tense. Dryer, Matthew S., Haspelmath, Martin (eds.) The World Atlas of Language Structures Online

  Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology. URL (Accessed on 2014-02-13.)

 • Dahl, Östen, Velupillai, Viveka. 2013 The Perfect. Dryer, Matthew S., Haspelmath, Martin (eds.) The World Atlas of Language Structures Online

  Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology. URL (Accessed on 2014-02-13.)

 • Karjalainen, Kustaa Fredrik, Vértes, Edit. 1964 Grammatikalische Aufzeichnungen aus ostjakischen Mundarten.

  Mémoires de la Société Finno-Ougrienne 128. Helsinki: Suomalais-ugrilainen Seura

 • Stolz, Thomas, Veselinova, Ljuba N.. 2013 Ordinal Numerals. Dryer, Matthew S., Haspelmath, Martin (eds.) The World Atlas of Language Structures Online

  Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology. URL (Accessed on 2014-03-07.)

 • Veselinova, Ljuba N.. 2013 Suppletion According to Tense and Aspect. Dryer, Matthew S., Haspelmath, Martin (eds.) The World Atlas of Language Structures Online

  Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology. URL (Accessed on 2014-01-06.)

 • Афанасьева, Клавдия Васильевна. 2006 Потрыт ос мойтыт (Акбаш Е.У.).

  Ханты-Мансийск: Полиграфист

Oldalak