Adpozíciók személyjelezése nem személyes névmások mellett (szinjai hanti)

AdpPNonPM: Az adpozíciók nem-személyes névmások mellett nem kaphatnak személyjeleket.


(1) lis pēla

hurokcsapda felé

’hurokcsapda felé’ (Onina 2011: 52)


(2) luw pēlaj-el

ő felé-3sg

’feléje’ (Onina 2011: 53)


(3) muj pēla

mi felé

’mi felé, mire’ (Ruttkay-Miklián 2009: 198)


(4) śi poraj-ǝn

det idő-loc

’annak idején, akkor’ (Onina 2011: 11)


A szinjai hantiban a nem személyes névmások általában nem vesznek fel személyjelölőt (vö. Honti 1984: 80‒82, Nikolaeva 1999a: 36‒37).

Author: 

F. Gulyás Nikolett