Kijelölő jelzői alakulat jelölője (szinjai hanti)

InitRzerPro: A kijelölő jelzői funkciót vonatkozó névmás fejezi ki, amely mindig a kijelölő jelzői szintagma első szava.

RzerSuff: A kijelölő jelzői funkciót az igéhez csatlakozó, kizárólag az alárendelést (a fejfőnévre vonatkozást) kifejező szuffixum (az ige tőmorfémáját közvetlenül vagy közvetve követő kötött morféma) fejezi ki.


(1) juxan pitar-n ūl-ti iki jam wɔ̄j wēl-ti xū.

folyó túl-loc él-prs.ptc férfi jó     állat öl-prs.ptc ember

’A folyó túlpartján lakó ember nagyon jó vadász.’ (S. O.)


(2) tam iki, mati juxan pitar-n ū-l, jam wɔ̄j wēl-ti xū.

az férfi aki folyó túl-loc él-prs.3sg jó     állat öl-prs.ptc      ember

’Az az ember, aki a folyó másik oldalán lakik, nagyon jó vadász.’ (S. O.)


A szinjai hantiban a jelzői alárendelést a leggyakrabban igeneves szerkezettel (1) fejezik ki, bár vonatkozó névmási alárendelő (2) összetett mondattal is lehetséges (Honti 1984: 102‒106, Nikolaeva 1999a: 77‒88, S. O.), az utóbbi típust azonban ritkábban használják.

Author: 

F. Gulyás Nikolett