Kijelölő jelzői alakulat (alanyi) (szinjai hanti)

RCnonS: A fejfőnév a kijelölő jelzői alakulatnak elvben alanya, de ilyetén voltát semmi sem jelöli (mert esetalakja a főmondatbeli szerepének felel meg).


(1) ūtǝltǝ-ti pisma xanš-ǝm ńāwrem piln ūjtantǝ-s.

tanít-prs.ptc férfi levél ír-pst.ptc gyerek -val találkozik-pst.3sg

’A tanár találkozott a gyerekkel, aki levelet írt neki.’ (S. O.)


A szinjai hantiban semmi sem utal arra, hogy a fejfőnév a kijelölő jelzői alakulatban milyen funkciót töltött be, mert esetalakja a főmondatbeli szerepének felel meg (S. O.). A kijelölői jelzői alakulatban alanyi szerepű ńāwrem ’gyerek’ szó a főmondat igéjének (ūjtantǝti ’találkozni’) megfelelően komitatívuszi vonzattal szerepel.

Author: 

F. Gulyás Nikolett