Esetszinkretizmus mellékneveknél (szinjai hanti)

NoAdjCase: A nyelvben van főnévi esetragozás, de az adnominális melléknév nem ragozódik (nincs egyeztetve a főnévvel).


(1) jalǝp xɔ̄t

új ház

’új ház’


(2) jalǝp xɔ̄t-a

új ház-lat

’új házba’ (Onina 2009: 29)


A szinjai hantiban a jelzőt nem egyeztetjük a jelzett szóval (vö. Onina 2009: 29).

Author: 

F. Gulyás Nikolett