Eldöntendő kérdések (északi manysi)

PhonInt: A kijelentő mondattal azonos szórendű, kizárólag intonációval (mondathanglejtéssel) megformált eldöntendő kérdés.


(1) ismit pajtāχt-as.
leves fő-pst.3sg
’A leves elkészült.’ (S. D.)

(2) ismit pajtāχt-as?
leves fő-pst.3sg
’Elkészült a leves?’ (S. D.)


1. ábra. A kijelentő (1) mondat intonációs kontúrja. Megfigyelhető az alaphangmagasság ereszkedése (kék vonal)


2. ábra. A kérdő (2) mondat intonációs kontúrja. Az utolsó előtti szótagban megfigyelhető a kérdőhangsúlyra jellemző emelkedés (kék vonal).

Author: 

Németh Szilvia