Standard tagadás (északi manysi)

Sym: A standard tagadás a nyelvben szimmetrikus.

(1) χolǝm mān ūs-n min-ew.
holnap mi város-loc megy-prs.1pl
’Holnap a városba megyünk.’ (S. D.)

(2) χolǝm mān ūs-n at min-ew.
holnap mi város-loc neg megy-prs.1pl
’Holnap nem megyünk a városba.’ (S. D.)


Az északi manysiban a mondat predikátumának tagadását egy tagadó partikula fejezi ki (vö. (1) és (2)), mely szigorúan az ige előtt áll (az igekötő és az ige közé is beékelődik) (Kálmán 1976:67-8), mellette az igealak változatlan marad.

Author: 

Németh Szilvia