Tiltás második személyben (északi manysi)

Proh=ImpNegSpec: Az ige tiltó alakja megegyezik a parancsoló alakkal, a tagadás (tiltás) eszköze különbözik a tagadó kijelentő mondatokban használatostól.


(1) juw at min-ēγ-ǝn.
haza nem megy-prs-2sg
Nem mész haza.’ (S. D.)


(2) juw min-en!
haza megy-imp.prs.2sg
’Menj haza!” (S.D.)


(3) juw ul min-en!
haza imp.neg megy-imp.prs.2sg
’Ne menj haza!” (S.D.)


Az északi manysiban a tagadást az ige alapalakja és az at tagadópartikula fejezi ki (1), felszólításkor pedig az ige imperatívuszi végződést vesz föl (2) (Riese 2001: 45). A tiltás kódolására az ige imperatívuszi alakja és az ul tagadószó szolgál (3)(Kálmán 1976: 68).

Author: 

Németh Szilvia