Személyes névmások számjelölése (köztes számok) (északi manysi)

SyntFlexPP: Nem-szegmentális korreláció az azonos személyű névmások tekintetében (másszóval a számjelölés belső flexiónak tekinthető).Sg

Du

Pl

  1. személy

am

mēn

mān

  1. személy

naŋ

nēn

nān

  1. személy

taw

tēn

tān

[Kálmán (1976) nyomán]Az északi manysiban a többes számú személyes névmások szuppletív alakoknak tekinthetőek. A többes számhoz hasonlított duálisz esetében azonban belső flexió figyelhető meg, hiszen a számot mindössze a szóbelseji magánhangzó változása jelöli.

Author: 

Németh Szilvia