Az állítmányi hasonlító szerkezet rendje (északi manysi)

StAdj: Etalon – melléknév (a nyelv a középfokot külön nem jelzi)

StAdjM: Etalon – melléknév – középfok.


(1) wōt ānǝm-nǝl jōr.
szél én-abl erős
’A szél erősebb nálam.’ (Kálmán 1976: 48)


(2) towlǝŋχar nājǝŋχāp-nǝl pēlǝp.
repülő gőzhajó-abl gyors
’A repülő gyorsabb, mint a gőzhajó.’ (Rombandeeva 1973: 84)


(3) ti tuw mōlti tuw-nǝl tēpǝŋ-nuwe ol-ǝs.
ez nyár előbbi nyár-abl erős-comp van-pst.1sg
’Ez a nyár gazdagabb volt, mint az előző.’ (Rombandeeva 1973: 84)


(4) naŋ luw-n jōr-nuwe ke, naŋ lili-n wos nēγli.
te ló-2sg erős-comp ha te élet-2sg hadd megmenekül.prs.3sg
’Ha erősebb a lovad, megmenekülhetsz.’ (Rombandeeva 1973: 84)


Az északi manysi két predikatív összehasonlító szerkezetet ismer. Az egyik esetében (1-2) az etalon ablatívuszi, a hasonlított nominatívuszi alakban áll (Kálmán 1976). A melléknéven nem található hasonlítást kifejező morféma, így a sorrend etalon – melléknév.


Amennyiben a két összehasonlított közötti különbség nem jelentős (vö. Rombandeeva 1973: 84), egy másik szerkezet jelenik meg: a melléknév -nuwe végződést vesz föl, míg az esetkiosztás emellett változatlanul ablatívusz + nominatívusz marad (3) (vö. Riese 2001: 29). Ekkor a szórend etalon –melléknév – középfok. A -nuwe szuffixum után a hasonlítási etalon elmaradhat (4).

Author: 

Németh Szilvia