Kijelölő jelzői alakulat jelölője (északi manysi)

InitRzerPro: A kijelölő jelzői funkciót vonatkozó névmás fejezi ki, amely mindig a kijelölő jelzői szintagma első szava.

RzerSuff: A kijelölő jelzői funkciót az igéhez csatlakozó, kizárólag az alárendelést (a fejfőnévre vonatkozást) kifejező szuffixum (az ige tőmorfémáját közvetlenül vagy közvetve követő kötött morféma) fejezi ki.


(1) ta kuťuw χotjut χorti at purχati.
az kutya aki ugat.prs.3sg nem harap.prs.3sg
’Az a kutya, amelyik ugat, az nem harap.’ (S. D.)


(2) χort-ne kuťuw at purχati.
ugat-ptc.prs kutya nem harap.prs.3sg
’Az ugató kutya nem harap.’ (S. D.)


Bár megjelent a vonatkozó névmásos konstrukció is (1), azonban az északi manysiban az alárendelés elsődleges formája az igeneves szerkezet (2) (Rombandeeva 1979).

Author: 

Németh Szilvia