Kijelölő jelzői alakulat (alanyi) (északi manysi)

RelPro: A kijelölő jelzői alakulatban, az alakulaton belüli tárgyi funkciót jelölve, kötelezően megjelenik a fejfőnév névmási képviselete (miközben maga a fejfőnév a főmondatban szerepel, az ottani szintaktikai funkciójának megfelelő alakban).

RCnonO: A fejfőnév a kijelölő jelzői alakulatnak elvben tárgya, de ilyetén voltát semmi sem jelöli (mert esetalakja a főmondatbeli szerepének felel meg).


(1) χort-ne āmp-nәl at pil-ēγ-um.
ugat-ptcp.prs kutya-abl nem fél-prs-1sg
’Az ugató kutyától nem félek.’ (T. M.)

(2) am ta āmp wāγ-l-um χotjut χorti.
én az kutya ismer-obj-prs.1sg aki ugat.prs.3sg
’Ismerem azt a kutyát, amelyik ugat.’Az északi manysiban az alárendelés elsődleges formája az igeneves szerkezet (1). Emellett, feltehetőleg orosz hatásra megjelent a vonatkozó névmásos konstrukció is (2) (Rombandeeva 1979). Utóbbit mindig konkrét alany esetén használják, előbbi kifejezhet általánosítást is (S. D. személyes közlése).

Author: 

Németh Szilvia