Birtokos személyjelölők szintaktikai megoszlása névmási birtokos mellett (északi manysi)

PP(Gen)PossAff: A birtokost a személyes névmás opcionálisan megjelenő alapalakja fejezi ki, és mellette a birtok affixálása kötelező.


(1) taw witujsow ťēnt-e
ő hódbőr sapka-3sg
’az ő hódbőr sapkája’ (S. D.)


Az északi manysiban a névmási birtokos megjelenése az információszerkezet függvénye, vagyis kitétele opcionális (Riese 2001: 64). Mellette kötelezően megjelenik a birtokos személyjelölő (Riese 2001: 28). Ezeket az alakokat Rombandeeva hangsúlyozottnak, fókuszáltnak tekinti, a kötelező affixáltságot ezzel magyarázza (Rombandeeva 1973: 64).

Author: 

Németh Szilvia