Birtokos személyjelölők szintaktikai megoszlása névmási birtokos mellett (magyar)

PP(Gen)OblPossAff: A birtokost a személyes névmás opcionálisan megjelenő nem-alapalakja fejezi ki, és mellette a birtok affixálása kötelező.


(1) a ház-am

a ház-1sg

’a házam’


(2) az én ház-am

az én ház-1sg

’az én házam’


A magyar névmási birtokos szerkezetben a birtok kötelezően személyraggal van ellátva. A névmási birtokost a személyes névmás és a hozzá kapcsolódó névelő (2), tehát a névmás nem alapalakja fejezi ki. A birtokos szerkezetben a személyes névmás csak nyomatékosító funkcióban szerepel (vö. É. Kiss 2003: 82‒88), így elhagyható belőle, a névelő viszont nem (1). (A pusztán személyes névmással kifejezett birtokos csak régies stílusban használatos.)

Author: 

F. Gulyás Nikolett