Recipiens kifejezése (szurguti hanti)

NPPobl: A nyelvben a recipienst egy főnév vagy önálló névmás kitételével kötelező jelezni, de ezen kívül más eszköz is van a recipiens jelölésére.

Agr: A nyelvben a recipiensre az ige morfoszintaktikai egyeztetése utal.


(1a) āŋki ńēwrem-əʌ ńāń-at mə-ʌ.

anya gyermek-3sg kenyér-ins ad-prs.3sg

’Az anya kenyeret ad a gyermekének.’ (L. N. K.)


(1b) āŋki ʌüw-at ńāń-at mə-ʌ-təɣ.

anya ő-acc kenyér-ins ad-prs.obj.3sg

’Az anya kenyeret ad neki.’ (L. N. K.)


(2a) āŋki ńēwrem-a ńāń mə-ʌ.

anya gyermek-lat kenyér ad-prs.3sg

’Az anya kenyeret ad a gyermeknek.’ (L. N. K.)


(2b) āŋki ʌüwati-ja ńāń mə-ʌ.

anya ő-dat kenyér ad-prs.3sg

’Az anya kenyeret ad neki.’ (L. N. K.)


(3a) āŋki-nə ńēwrem ńāń-at mə-ʌ-i.

anya-loc gyermek kenyér-ins ad-prs-pass.3sg

’Az anya kenyeret ad a gyermeknek.’ (L. N. K.)


(3b) āŋki-nə ńāń-at mə-ʌ-oj-əm.

anya-loc én kenyér-ins ad-prs-pass-1sg

’Az anya nekem kenyeret ad.’ (L. N. K.)


A szurguti hantiban a ditranzitív igéknek kétféle vonzatszerkezete lehetséges. Az általánosabb az, hogy a recipiens (R) akkuzatívuszban van, a tárgy (T) pedig -at ragos instruktívusz-fináliszban. Főnevek esetében az akkuzatívusz megegyezik a nominatívusszal (1a), a személynévmásoknak van külön akkuzatívuszuk (1b). Speciális információs szerkezetben előfordul, hogy a szövegkörnyezetből ismert, nom-acc esetű tárgy egyeztetődik az igével, az ige tárgyas ragozású lesz (1b). A jelenség további kutatást igényel.

A másik változat, mely ritkábban fordul elő, az, hogy a T kerül akkuzatívuszba, a R pedig valamilyen latívuszi ragot kap – főnevek esetén -a latívuszi vagy -nam approximatívuszi ragot (2a), a személyes névmások pedig datívuszba kerülnek (2b).

A szurguti hantiban gyakori a passzív szerkezet, melyben a grammatikai alany az R, nominatívuszban van, az igei személyrag pedig vele koreferens (3a), (3b). Az agens ebben a szerkezetben lokatívusz raggal (-nə) jelölt, a T pedig instruktívusz-fináliszban áll.

Author: 

Csepregi Márta