Ditranzitív szerkezetek névmási argumentumokkal (szinjai hanti)

PR–T: A monotranzitív igék tárgya és a recipiens azonos jelölést kap, a ditranzitív igék tárgyának jelölése ettől különbözik.

PT–R: A monotranzitív és a ditranzitív igék tárgya azonos jelölést kap, a recipiens jelölése ettől különbözik.

VAgrPTnoR: Az igét a P-vel és a T-vel azonos módon egyeztetik, az R-rel sehogyan sem.

VAgrSpec: Az ige egyeztetése szintaktikai alapú, de eltér a felsoroltaktól.


(1) pox ńāń (P) lē-l.

fiú kenyér eszik-prs.3sg

’A fiú kenyeret eszik.’ (S. O.)


(2) ńāwrem-em manem (P) kaš-l-ǝli.

gyerek-1sg én.acc keres-prs-obj.3sg

’A gyerek engem keres.’ (S. O.)


(3) ńāwrem śit-l (P) kaš-l.

gyerek det-3sg keres-prs.3sg

’A gyerek azt keresi.’ (S. O.)


(4) pox manem (R) śit (T) ma-l.

fiú én.dat det ad-prs.3sg

’A fiú azt nekem adja.’ (S. O.)


(5) pox manem (R) śit-n (T) ma-l-li.

fiú én.acc det-loc ad-prs-obj.3sg

’A fiú azt nekem adja.’ (S. O.)


(6) pox-n mā (R) śit-n (T) ma-l-ajǝm.

fiú-loc én det-loc ad-prs-pass.1sg

’A fiú azt nekem adja.’ (S. O.)


A szinjai hantiban a főnévi (1) és a nem személyes névmási (3) tárgy (P) jelöletlen (vö. Honti 1984: 96), a névmási tárgy (2), (5) pedig akkuzatívuszi alakú (l. Onina 2009: 30). A szinjai hantiban a ditranzitív szerkezetnek két típusa ismert: az egyik sémája valaki ad valakinek valamit, ilyenkor a személyes névmási recipiens (R) datívuszban szerepel (4), a nem névmási téma (direkt tárgy, T) pedig alanyesetben áll. A másik szerkezettípus sémája: valaki valakit valamivel ad, itt a személyes névmási recipiens esetragja akkuzatívusz (5) (ami formailag megegyezik a datívusszal), a direkt tárgy pedig insztrumentáliszi funkciójú lokatívuszi ragot kap (l. Onina 2009, Nikolaeva 1999a: 40, Honti 1984: 96). A szinjaiban tehát a személyes névmási R formailag azonos alakú a másik szerkezettípus direkt tárgyával (T). Az első szerkezettípusban az ige tárgyatlan, a másodikban tárgyas ragozású. Mivel az utóbbiban a recipiens kerül tárgyi mondatrészi szerepbe, így az ige a recipienssel van egyeztetve. A szinjaiban az első és második személyű, akkuzatívusz-datívuszi esetraggal álló személyes névmások mellett az ige tárgyas ragozású.

A ditranzitív szerkezeteket gyakran passzív szerkezettel fejezik ki, ahol az A funkciót lokatívusz jelöli, az R funkció jelöletlen, míg a T funkció insztrumentáliszi jelentésű lokatívuszi esetragot kap. Ilyenkor az ige az R funkciót kifejező mondatrésszel van egyeztetve, ami a passzív szerkezet alanya (S. O., F. L.). A szinjai hantiban a személyes névmásnak a ditranzitív szerkezetben betöltött funkciója így a T jelölt vagy jelöletlen volta (vö. Nikolaeva 1999a: 40), a tárgyas vagy tárgyatlan igeragozás használata és a kontextus alapján határozható meg. A téma további kutatást igényel.

Author: 

F. Gulyás Nikolett