Alapszórend (S, V) (magyar)

SV: Az alapszórendben az ige mindig követi a főnevet.


(1) bence (a szobá-já-ban) énekel.

Bence a szoba-3sg-ins énekel-prs.3sg

’Bence (a szobájában) énekel.’


(2) a lány csukl-ik.

a lány csuklik-prs.3sg

’A lány csuklik.’


A magyarban az alany mondatkezdő pozíciójú, így a neutrális mondatokban mindig megelőzi az igét (vö. Tolcsvai Nagy 2013, É. Kiss 2002, Kiefer 2003, Kenesei et al 1998).

Author: 

Havas Ferenc