Standard tagadás (magyar)

Sym: A standard tagadás a nyelvben szimmetrikus.


(1) este előadás-ra megy-ek.

este előadás-sub megy-prs.1sg

’Este előadásra megyek.’


(2) este nem megy-ek előadás-ra.

este neg megy-prs.1sg előadás-sub

’Este nem megyek előadásra.’


A magyarban a tagadás a nem tagadószóval történik, amely mellett az ige ugyanolyan formában szerepel, mint az állító mondatban (vö. É. Kiss 2002: 130‒136, Kenesei et al. 1998: 112‒114, Kugler 2000d)

Author: 

F. Gulyás Nikolett