Birtoktulajdonító mondat szerkezete (magyar)

PsrPrdKopSpec: A mondat predikátuma kopula, a birtokos speciális alakban áll.


(1) a könyv flórá-é.

a könyv Flóra-poss

’A könyv Flóráé.’


(2) a könyv flórá-é vol-t.

a könyv Flóra-poss van-pst.3sg

’A könyv Flóráé volt.’


A magyarban a birtoktulajdonító mondat szerkezete eltér mind a habitív mondattól, mind az adnominális birtoklástól. A szerkezetben a birtokos speciális morfológiai jelölőt, úgynevezett birtokjelet kap (), míg a birtok jelöletlen (vö. Kenesei et al. 1998: 274, Kiefer 2003: 209).

Author: 

F. Gulyás Nikolett