Nem-személyes névmási esetek száma (magyar)

15NonpronCases: Tizenöt nem-személyes névmási esettel rendelkező nyelv.főnév

személyes névmás

mutató névmás

Nom

barát

ő

ez

Acc

barát-ot

ő-t

ez-t

Dat

barát-nak

neki

en-nek

Ine

barát-ban

benne

eb-ben

Elat

barát-ból

belőle

eb-ből

Ill

barát-ba

belé

eb-be

Ade

barát-nál

nála

en-nél

Abl

barát-tól

tőle

et-től

All

barát-hoz

hozzá

eh-hez

Sup

barát-on

rajta

ez-en

Del

barát-ról

róla

er-ről

Sub

barát-ra

er-re

Com-Inst

barát-tal

vele

ez-zel (ev-vel)

Caus-Fin

barát-ért

érte

ez-ért

Tra

barát-tá

ez-zé

Term

barát-ig


For

barát-ként

?ek-ként

Ess-Form

barát-ulA magyarban a mutató névmási esetek száma 15. A személyes névmásoktól eltérően a mutató névmásoknak van transzlatívuszi alakja is.

Author: 

F. Gulyás Nikolett