Személyes névmások számjelölése (többes szám) (magyar)

SyntPP: Szintetikus (számot és személyt egyaránt kifejező) névmási tő, ahol a különböző számú, de azonos személyű névmások (szinkrón értelemben) nem tekinthetők egyazon tő belső flexiós („tőhajlításos”) változatainak.

PersPPNonspecAff: Azonos személyben azonos névmási tő, plusz általános (főnévi) számjel.egyes szám

többes szám

1. személy

én

mi

2. személy

te

ti

3. személy

ő

ők


A magyar személyes névmások első és második személyben szinkrón szempontból szintetikusnak számítanak, míg a harmadik személyben az általános -k többesjel szerepel a többes számú alakon (vö. Kugler‒Laczkó 2000: 158‒159).

Author: 

F. Gulyás Nikolett