Melléknév mint ige (magyar)

AdjNotVMorph: A melléknevek nem igék, és nem mutatják fel az igék morfológiáját.


(1) a hangya szorgalmas.

a hangya szorgalmas

’A hangya szorgalmas.’


(2)    a      hangyá-k    szorgalmas-ak.

        a      hangya-pl   szorgalmas-pl

        ’A hangyák szorgalmasak.’


(3)    a      hangya     szorgalmas   vol-t.

        a      hangya     szorgalmas   cop-pst.3sg

        ’A hangya szorgalmas volt.’


(4)    a      hangya      esz-ik.

        a      hangya      eszik-prs.3sg

        ’A hangya eszik.’


(5)    a     hangya    ev-ett.

        a     hangya    eszik-pst.3sg

        ’A hangya evett.’


A magyarban az igék szám, személy, idő, mód és határozottság szerint kapnak jelölést, az alannyal egyeztetődnek. A predikátumi szerepű melléknevek egyeztetődnek az alannyal, de az igei predikátumtól eltérő módon, kizárólag szám tekintetében (vö. Lengyel 2000a: 142‒150).

Author: 

F. Gulyás Nikolett