Tiltás második személyben (magyar)

Proh=ImpNegSpec: Az ige tiltó alakja megegyezik a parancsoló alakkal, a tagadás (tiltás) eszköze különbözik a tagadó kijelentő mondatokban használatostól.


(1a) te kásá-t főz-öl.

te kása-acc főz-prs.2sg

’Te kását főzöl.’


(1b) te nem főz-öl kásá-t.

te neg főz-prs.2sg kása-acc

’Te nem főzöl kását.’


(2a) főz-z kásá-t!

főz-imp.2sg kása-acc

’Főzz kását!’


(2b) ne főz-z kásá-t!

imp.neg főz-imp.2sg kása-acc

’Ne főzz kását!’


A magyarban a kijelentő mondatokban a tagadást a nem (1b), a tiltást viszont a ne tagadószó fejezi ki (2b). Az utóbbi mellett az ige alakja azonos az állító felszólító alakkal (2a) – (2b). (Vö. É. Kiss 2002: 130‒136, Kenesei et al. 1998: 112‒114, Kugler 2000d).

Author: 

F. Gulyás Nikolett