Episztemikus kellés (magyar)

EpsDeonV: A nyelv az episztemikus kellés kifejezésére igei szerkezetet használ.

EpsDeonElse: A nyelv az episztemikus kellés kifejezésére az affixumoktól és az igei szerkezetektől eltérő eszközöket használ.


(1) bizonyára es-ni fog.

bizonyára esik-inf fut.3sg

’Bizonyára esni fog (az eső).’


(2) szilvi-nek még ébren kell len-ni-e, mert még nincs éjfél.

Szilvi-dat még ébren kell.prs.3sg lesz-inf-3sg mert még nincs.prs.3sg éjfél

’Szilvinek még ébren kell lennie, mert még nincs éjfél.’

A magyarban az episztemikus kellést határozószók és módosítószók (1), vagy a funkcionális segédigei funkciójú kell szóval alkotott főnévi igeneves szerkezet (2) fejezi ki (vö. Kugler 2000c: 386‒7, Kugler 2012: 34‒58, Kiefer 2007: 316‒319). Ez utóbbi típus szituációs kellést is jelölhet (Pelyvás 2013: 198‒201).

Author: 

F. Gulyás Nikolett