Személyes névmás szórendje (szinjai hanti)

PPV: A nyelvben vannak független alanyi személyes névmások, és ha megjelennek a mondatban, megelőzik az igét.


(1) naŋǝn ēwal-l-ǝm.

én te.acc megbízik-prs-1sg

’Én megbízom benned.’ (S. O.)


(2) ūtśa ūl-l-ǝm.

én egyedül él-prs-1sg

’Én egyedül élek.’ (Onina 2009: 52)


A szinjai hantiban az alany (S, A) általában mondatkezdő, míg az ige mondatzáró pozíciójú. Az alany akkor is megelőzi az igét, ha nem főnévvel, hanem névmással van kifejezve (vö. Nikolaeva 1999a: 58‒61, Honti 1984: 88, Solovar 2009: 70‒72, 95‒97).

Author: 

F. Gulyás Nikolett