Késztetett kódolása (ditranzitív) (szurguti hanti)

DitrCeeP: A késztetett abban az esetalakban áll, amelyben egy cselekvést jelentő tranzitív ige patiense állna egy nem műveltető mondatban.

DitrCeeObl: A késztetett olyan függő esetben áll, amelyet a nyelv nem használ eszközhatározásra.


(1a) ťēťāŋki mōqmuq-əʌ-a posylka kit-ʌ.

nagymama unoka-3sg-lat csomag küld-prs-3sg

’A nagymama csomagot küld az unokájának.’ (M. M. S.)


(1b) ťēťāŋki počtaljon posylka kit-taɣə pārt-əʌ mōqmuq-əʌ-a.

nagymama postás csomag küld-inf parancsol-prs-3sg unoka-3sg-lat

’A nagymama a postással csomagot küldet az unokájának.’ (M. M. S.)


(1c) ťēťāŋki mōqmuq-əʌ-a posylka kit-ʌ počtaljon sɔ̄ɣit.

nagymama unoka-3sg-lat csomag küld-prs-3sg postás által

’A nagymama a postás által csomagot küld az unokájának.’ (M. M. S.)


(1d) ťēťāŋki-ʌ-nə kit-ʌ-i posylka mōqmuq-əʌ-a počtaljon sɔ̄ɣit.

nagymama-3sg-loc küld-prs-pass.3sg csomag unoka-3sg-lat postás által

’A nagymama a postással csomagot küld[et] az unokájának.’ (M. M. S.)


A szurguti hantiban tranzitív és ditranzitív igék esetében leggyakrabban a perifrasztikus műveltetés használatos, melyben a főige a pārt- ’parancsol’ ragozott alakja, és mellette a műveltetett cselekvést jelölő tag főnévi igenévi alakja áll (1b). A késztetett és a késztető is nominatívuszban áll, a késztetett tárgyi pozícióban szerepel (1b). A késztetett sɔ̄ɣit ’által, módján’ névutóval is kódolható, bár ezt nehezen lehetne műveltető szerkezetnek nevezni (1c). A szemantikai funkcióknak a felszíni szerkezetben való megkülönböztetését szolgálja a passzivizáció, amikor az alany (késztető) lokatívuszraggal van kiemelve (1d).

Author: 

Csepregi Márta