Alapszórend (S, V, O) (szinjai hanti)

SOV: Az alapszórend agens – patiens – ige.


(1) pōx ńāń lē-l.

fiú kenyér eszik-prs.3sg

’A fiú kenyeret eszik.’ (S. O.)


(2) miša pisma xanš-l.

Misa levél ír-prs.3sg

’Misa levelet ír.’ (S. O.)


A szinjai hantiban a tranzitív (és az intranzitív) igék alanya a neutrális mondatban mondatkezdő pozíciójú, az igei predikátum pedig mondatzáró. A tárgy így általában az S és a V között (1), (2) helyezkedik el (vö.: Honti 1984: 88‒89, Nikolaeva 1999a: 57‒64).

Author: 

F. Gulyás Nikolett