Episztemikus kellés (szurguti hanti)

EpsDeonElse: A nyelv az episztemikus kellés kifejezésére az affixumoktól és az igei szerkezetektől eltérő eszközöket használ.


(1) īttən vēra ńīči jaqə-n waʌ-ʌ.

este Vera valószínűleg otthon-loc van-prs.3sg

’Este Vera valószínűleg otthon van (Este Verának otthon kell lennie).’ (L. N. K.)


A szurguti hantiban az episztemikus kellést az ige kijelentő módú alakjával és ńīči ’valószínűleg’, ʌüw anta ’talán’, ʌüw toɣə ’feltehetőleg’ ’bizonyára’ módosítószókkal fejezik ki. Az, hogy a mondat valójában episztemikus vagy szituációs kellést fejez ki, a szövegkörnyezetből derül ki.

Author: 

Csepregi Márta