Aspektusjelölés (szurguti hanti)

PrefA: Az aspektus kifejezése speciális prefixumok segítségével.

SuffA: Az aspektus kifejezése speciális szuffixumok segítségével.

RdpA: Az aspektus kifejezése teljes reduplikáció segítségével.


(1a) ʌüw ńāń ʌīw.

ő kenyér eszik.pst.3sg

’Ő kenyeret evett.’


(1b) ʌüw ńāń noq ʌīw.

ő kenyér fel eszik.pst.3sg

’Megette a kenyeret.’


(2a) ńēwrem jīs-əʌ.

gyermek sír-prs.3sg

’A gyermek sír.’


(2b) ńēwrem jīs-iʌ-əʌ.

gyermek sír-freq-prs.3sg

’A gyermek sírdogál.’


(2c) jowin ńēwrem jīs-əmt-əɣ.

éjjel gyermek sír-mom-pst.3sg

’A gyermek éjjel felsírt.’


(3a) ʌüw ťi mən.

ő ím megy.pst.3sg

’Ő elment.’


(3b) ʌüw mən, mən.

ő megy.pst.3sg megy.pst.3sg

’Ő ment, mendegélt.’


Az aspektus kifejezésére a szurguti hanti lexikai és morfológiai eszközöket egyaránt használ, de nem különbözteti meg paradigmatikusan a folyamatos és befejezett igeszemléletet. Az igekötők az irányjelölésen túl befejezettséget is kifejeznek (1a, 1b). Az igék aspektusát és akcióminőségét igeképzők is jelölhetik (2a, 2b, 2c). A tartós cselekvést az ige reduplikációja is kifejezheti (3a, 3b) (Gugán 2013).

Author: 

Csepregi Márta