Standard tagadás (szinjai hanti)

Sym: A standard tagadás a nyelvben szimmetrikus.


(1) xalewat muŋ wɔ̄š-a man-l-uw.

holnap mi város-lat megy-prs-1pl

’Holnap a városba megyünk.’ (S. O.)


(2) xalewat muŋ wɔ̄š-a at man-l-uw.

holnap mi város-lat neg megy-prs-1pl

’Holnap nem megyünk a városba.’ (S. O.)


A szinjai hantiban a predikátum tagadása az at tagadószóval történik, amely mellett az igealak változatlan marad (vö. Honti 1984: 89).

Author: 

F. Gulyás Nikolett