Birtoktulajdonító mondat szerkezete (szinjai hanti)

PsrPrd=Adn: A birtoktulajdonító mondat szerkezete megegyezik az adnominális birtoklás szerkezet felépítésével.

PsrPrdKopSpec: A mondat predikátuma kopula, a birtokos speciális alakban áll.


(1) tam kēši āś-em kēši.

ez kés apa-1sg kés

’Ez a kés az apámé.’ (S. O.)


(2) tam āś-em kēši.

ez apa-1sg kés

’Ez az apám kése.’ (S. O.)


(3) tam kēši manem.

ez kés én.dat

’Ez a kés az enyém.’ (S. O.)


(4) tam kēši manem ū-s.

ez kés én.dat van-pst.3sg

’Ez a kés az enyém volt.’ (S. O.)


(5) tam kēšem.

ez én kés-1sg

’Ez az én késem.’ (S. O.)


(6) tam xoj kēši? manem.

ez ki kés én.dat

’Ez a kés kié? ’Az enyém.’ (S. O.)


(7) tam xoj kēši ū-s? manem (ū-s).

ez ki kés van-pst.3sg én.dat van-pst.3sg

’Ez a kés kié volt? ’Az enyém (volt).’ (S. O.)


A szinjai hantban a birtoktulajdonító mondatot kétféleképpen lehet megformálni: a birtoktulajdonító mondat megegyezik az adnominális birtokos szerkezettel (2), (5). A szerkezetben a birtok gyakran reduplikált alakban jelenik meg (1). Emellett gyakori, hogy a névmási birtokos speciális megformálást kap, akkuzatívusz-datívuszi esetalakban (3)–(4), (6)–(7) szerepel (S. O.).

Author: 

F. Gulyás Nikolett