Recipiens kifejezése (szinjai hanti)

NPPobl: A nyelvben a recipienst egy főnév vagy önálló névmás kitételével kötelező jelezni, de ezen kívül más eszköz is van a recipiens jelölésére.

Agr: A nyelvben a recipiensre az ige morfoszintaktikai egyeztetése utal.


(1) ānťe-l ńāwrem-al-a ńāń ma-l.

anya-3sg gyerek-3sg-lat kenyér ad-prs.3sg

’Az anya kenyeret ad a gyerekének.’ (S. O.)


(2) luw manem ńāń ma-l.

ő én.dat kenyér ad-prs.3sg

’Ő kenyeret ad nekem.’ (S. O.)


(3) naŋen ńāń ma-l-ǝm.

én te.dat kenyér ad-prs-1sg

’Én kenyeret adok neked.’ (S. O.)


(4) naŋen ńāń-ǝn ma-l-em.

én te.acc kenyér-loc ad-prs-obj.1sg

’Én kenyeret adok neked.’ (S. O.)


(5) ńāwrem ńāń-ǝn ma-l-em.

én gyerek kenyér-loc ad-prs-obj.1sg

’Én kenyeret adok a gyereknek.’ (S. O.)


(6) ānťe-l-n ńāwrem ńāń-ǝn ma-l-a.

anya-3sg-loc gyerek kenyér-loc ad-prs-pass.3sg

’Az anya kenyeret ad a gyereknek.’


A szinjai hantiban kétféle ditranzitív szerkezet ismert (Honti 1984: 96, Nikolaeva 1999a: 40, Solovar 2009: 72‒81). Az egyikben a direkt tárgy (T) nominatívuszban szerepel, míg a recipiens főneveknél (1) latívuszi, névmásoknál (2)-(3) akkuzatívusz-datívuszi esetraggal áll. A másik szerkezettípusban (4) a direkt tárgy lokatívuszban, a névmási recipiens akkuzatívusz-datívuszban szerepel, míg a főnévi recipiens jelöletlen tárgyként (5) jelenik meg a mondatban. A névmási recipiens tehát mindkét szerkezettípusnál azonos megformáltságú. Az első szerkezettípusnál az ige határozatlan, a másodikban határozott ragozású, amely utal a recipiens számára. A passzív szerkezetben (6) az indirekt tárgy nominatívuszban, a direkt tárgy insztrumentáliszi funkciójú lokatívuszban szerepel.

Author: 

F. Gulyás Nikolett