Késztetett kódolása (ditranzitív) (szinjai hanti)

DitrCeeP: A késztetett abban az esetalakban áll, amelyben egy cselekvést jelentő tranzitív ige patiense állna egy nem műveltető mondatban.


(1)    āśe-l pox-al-a uli ma-l.

apa-3sg   fiú-3sg-lat rénszarvas ad- prs .3sg

’Az apa rénszarvast ad a fiának.’ (S. O.)


(2)    āśe-l pox-al     uli-jn ma-l-li.

apa-3sg   fiú-3sg    rénszarvas-loc ad-prs-obj.3sg

’Az apa rénszarvast ad a fiának.’ (S. O.)


(3)    ānť-em manem uli            ma-l.

anya-1sg én.dat rénszarvas ad-prs.3sg

’Az anyám rénszarvast ad nekem.’ (S. O.)


(4) ānť-em manem    uli-jn        ma-l-li.

anya-1sg én.acc     rénszarvas-loc ad-prs-obj.3sg

’Az anyám rénszarvast ad nekem.’ (S. O.)


(5)    āśe-l ope-l pox-al-a uli ma-ti pārlǝ-l-li.

apa-3sg nővér-3sg fiú-3sg-lat rénszarvas ad-inf parancsol-prs-obj.3sg

’Az apa rénszarvast adat a fiának a nővérével.’ (S. O.)


(6)    ānť-em manem pox-a uli ma-ti pārlǝ-l-li.

anya-1sg én.acc fiú-lat rénszarvas ad-inf parancsol-prs-obj.3sg

'Az anyám rénszarvast adat velem a fiúnak.’ (S. O.)


(7)    ānť-em manem pox uli-jn ma-ti pārlǝ-l-li.

anya-1sg én.acc fiú-lat rénszarvas-loc ad-inf parancsol-prs-obj.3sg

’Az anyám rénszarvast adat velem a fiúnak.’ (S. O.)


(8)    ānť-em-n mā   pox-a uli ma-ti pār-l-ajm.

anya-1sg-loc én fiú-lat rénszarvas ad-inf kér-prs-pass.1sg

’Az anyám rénszarvast adat velem a fiúnak.’ (S. O.)

A szinjai hantiban kétféle ditranzitív szerkezetet van. Az egyik szerkezettípus a valaki ad valakinek valamit sémára épül. Itt a ditranzitív igék főnévi tárgya, a téma (T) jelöletlen, a főnévi recipiens (R) latívuszi (1), a névmási recipiens (R) datívuszi (3) alakban szerepel, az ige tárgyatlan ragozású. A másik szerkezettípus sémája: valaki valakit valamivel ad. Itt a főnévi recipiens (R) jelöletlen, a ditranzitív ige tárgya, a téma (T) insztrumentáliszi funkciójú lokatívusszal van jelölve (2). A névmási recipiens (R) akkuzatívuszban áll, ami formailag megegyezik a datívusszal (4), a téma (T) lokatívuszi jelölésű, az ige tárgyas ragozású. A szinjai hantiban mindkét szerkezettípusból képezhető perifrasztikus műveltető szerkezet. Az aktív igenemben a  főnévvel kifejezett késztetett nominatívuszban szerepel (5). A névmással kifejezett késztetett mindkét szerkezettípusban akkuzatívuszi (6)–(7) esetragot kap (S. O.). A passzív igenemben (8) a késztető ágensjelölő lokatívuszi, a késztetett pedig, amihez az igét egyeztetik, nominatívuszi esetalakban szerepel (S. O.). A téma további kutatást igényel.

Author: 

F. Gulyás Nikolett