Inkluzivitás az igeragozásban (szinjai hanti)

Pl1=Pl1: Az inkluzív/exkluzív megkülönböztetés hiánya.


(1) xalewat min wɔ̄š-a man-lǝ-mǝn.

holnap mi.du város-lat megy-prs-1du

’Mi ketten (én és te) holnap a városba megyünk.’

’Mi ketten (én és ő) holnap a városba megyünk.’ (S. O.)


(2) xalewat muŋ wɔ̄š-a man-l-uw.

holnap mi város-lat megy-prs-1pl

’Mi (én és ti) holnap a városba megyünk.’

’Mi (én és ők) holnap a városba megyünk.’ (S. O.)


A szinjai hantiban a kettes (1) és a többes szám (2) első személyű igék egyaránt lehetnek inkluzívak és exkluzívak (S. O.).

Author: 

F. Gulyás Nikolett