Az állítmányi hasonlító szerkezet morfémarendje (szurguti hanti)

StAdj: Etalon – melléknév (a nyelv a középfokot külön nem jelzi).

AdjSt: Melléknév – etalon (a nyelv a középfokot külön nem jelzi).

AdjMSt: Melléknév – középfok – etalon.


(1a) pūpi čēwer kīńťa wökkəŋ.

medve nyúl képest erős

’A medve erősebb a nyúlnál.’


(1b) pūpi wökkəŋ čēwer kīńťa.

medve erős nyúl képest

’A medve erősebb a nyúlnál.’


(2a) pūpi məŋ kīńťa-ɣəw wökkəŋ.

medve mi képest-1pl erős

’A medve erősebb nálunk.’


(2b) pūpi wökkəŋ məŋ kīńťa-ɣəw.

medve erős mi képest-1pl

’A medve erősebb nálunk.’


(3a) woqi čēwer kīńťa wökkəŋ-šək.

róka nyúl képest erős-comp

’A róka egy kicsit erősebb a nyúlnál.’


(3b) woqi wökkəŋ-šək čēwer kīńťa.

róka erős-comp nyúl képest

’A róka egy kicsit erősebb a nyúlnál.’


A szurguti hantiban nincs melléknévfokozás, a hasonlítást az etalonhoz kapcsolt speciális névutó (kīńťa) fejezi ki. A hagyományos hanti szórend az etalon–melléknév szórend (1a), (2a), (3a). Az utóbbi időben orosz hatásra megjelent a melléknév–etalon szórend is (1b), (2b), (3b). Ha az etalont személynévmás fejezi ki, a hasonlító névutó a személynévmással korreferens személyvégződést kap (2a, b). A melléknév általában nincs fokozva, de a hasonlító és a hasonlított közti csekély különbség jelölésére használják a -šək toldalékot a melléknéven (3a,b): wökkəŋšək ’egy kicsit erősebb’.

Author: 

Csepregi Márta