Kijelölő jelzői alakulat (alanyi) (szurguti hanti)

RCnonS: A fejfőnév a kijelölő jelzői alakulatnak elvben alanya, de ilyetén voltát semmi sem jelöli (mert esetalakja a főmondatbeli szerepének felel meg).


(1) ʌow mōq-ʌ-aʌ päwəʌtə-tə nīŋ pūpi-ji pəʌ-ʌ-əm.

én medvebocs-pl-3sg fürdet-prs.ptc medve-abl fél-prs-1sg

’Félek a bocsait fürdető anyamedvétől.’ (Csepregi 2012b)


A szurguti hantiban semmi sem utal arra, hogy a fejfőnév a kijelölő jelzői alakulatban milyen (jelen esetben alanyi) funkciót töltött be, mert esetalakja a főmondatbeli szerepének felel meg. Jelen példánkban (1) a pūpi ’medve’ a pəʌ- ’fél’ ige bővítménye, a ’fél’ ige vonzata pedig ablatívusz.

Author: 

Csepregi Márta