Célhatározói mondattag igealakja (szurguti hanti)

PurpVDrk: A célhatározói mondattag minden esetben ugyanolyan megformáltságú speciális igealakot tartalmaz, függetlenül az ige jellegétől vagy attól, hogy a fő predikátum alanya azonos-e a célhatározói mondattag alanyával.


(1a) mīša lēli-ʌ-nat ńūʌ wū-tə-ɣat wɔ̄č-nam mən.

Misa báty-3sg-com össze lát-prs.ptc-fin város-apr megy.pst.3sg

’Misa a bátyjával találkozni ment a városba.’ (L. N. K.)


(1b) lēli-ʌ-nat ńūʌ wū-tə pətan mīša wɔ̄č-nam mən.

báty-3sg-com össze lát-prs.ptc végett Misa város-apr megy.pst.3sg

’Misa a bátyjával találkozni ment a városba.’ (L. N. K.)


(2a) lēli-ʌ-nə wū-tə-ɣat mīša wɔ̄č-nam mən.

báty-3sg-loc lát-prs.ptc-fin Misa város-apr megy.pst.3sg

’Misa azért ment a városba, hogy a bátyja lássa őt.’ (L. N. K.)


(2b) lēli-ʌ-nə wū-tə pətan mīša wɔ̄č-nam mən.

báty-3sg-loc lát-prs.ptc végett Misa város-apr megy.pst.3sg

’Misa azért ment a városba, hogy a bátyja lássa őt.’ (L. N. K.)


(3a) ōptə-ʌ-ʌ īʌə ʌort-tə kīča, mīša wɔ̄č-nam mən.

haj-pl-3sg el vág-prs.ptc számára Misa város-apr megy.pst.3sg

’Misa azért ment a városba, hogy levágják a haját.’ (L. N. K.)


(3b) ťūt-at mīša wɔ̄č-nam mən, ōptə-ʌ-ʌ īʌə ʌort-taɣə.

az-fin Misa város-apr megy.pst.3sg haj-pl-3sg el vág-inf

’Misa azért ment a városba, hogy levágják a haját.’ (L. N. K.)


A szurguti hantiban a célhatározó mondattag igealakja soha nem azonos az alapalakkal. Lehet -t- képzős folyamatos melléknévi igenév (participium praesens) instruktívusz–finálisz -at raggal, (1a), (2a) vagy névutóval (1b), (2b), (3a), valamint -taɣə képzős főnévi igenév (infinitivus) (3b). Az igenév alakja független az ige jellegétől vagy attól, hogy a fő predikátum alanya azonos-e a célhatározói mondattag alanyával. Ha a fő predikátum alanya és a célhatározói mondattag alanya nem azonos, akkor lehetséges a passzív szerkezet, melyben a mellékmondati predikátum agense lokatívusz ragot kap (2a), (2b).

Author: 

Csepregi Márta