Lokusz az igei szintagmában (északi manysi)

VMk: Az agens és a patiens egyaránt jelöletlen, de az igén mindkettő morfológiailag jelölt (egyeztetés mind a jelöletlen agenssel, mind a jelöletlen patienssel).

VDepMk[ONonA]: A patiens jelölt, az agens jelöletlen, az igén mindkettő morfológiailag jelölt (kétirányú egyeztetés jelöletlen agens mellett).


(1) saša nataša erupti-te.
Szása Natasa szeret-obj.prs.3sg
’Szása szereti Natasát.’ (S. D.)


(2) saša tawe erupti-te.
Szása ő.acc szeret-obj.prs.3sg
’Szása szereti őt.’ (S. D.)


Az északi manysiban a determinált igeragozási paradigma utal az alany személyére (és számára), valamint a tárgy számára. Személyes névmás esetén a tárgy morfológiailag jelölt és az igén is megjelenik az egyeztetés (2). Egyéb esetekben a tárgy jelöletlen, csupán az igeragozásban jelentkezik morfológiailag (1) (Kálmán 1976, Riese 2001).  

Author: 

Németh Szilvia